กิจกรรมนักเรียน

พิธีถวายราชสดุดี “วันวชิราวุธ”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือ “วันวชิราวุธ” วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกิจการเสือป่าและลูกเสือไทย พร้อมร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณรอบโรงเรียน โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูผู้กำกับ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี เข้าร่วมพิธี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
20201206005338(1).jpg - พิธีถวายราชสดุดี   “วันวชิราวุธ” | https://chongfah.ac.th 20201206005338(2).jpg - พิธีถวายราชสดุดี   “วันวชิราวุธ” | https://chongfah.ac.th 20201206005338(3).jpg - พิธีถวายราชสดุดี   “วันวชิราวุธ” | https://chongfah.ac.th 20201206005338(4).jpg - พิธีถวายราชสดุดี   “วันวชิราวุธ” | https://chongfah.ac.th 20201206005338.jpg - พิธีถวายราชสดุดี   “วันวชิราวุธ” | https://chongfah.ac.th