1581 1827 1253 1203 1089 1336 1576 1290 1457 1624 1005 1880 1815 1573 1944 1332 1477 1018 1410 1031 1379 1420 1043 1230 1294 1594 1254 1557 1979 1894 1270 1779 1280 1434 1087 1500 1920 1718 1460 1535 1578 1414 1483 1941 1984 1272 1056 1792 1280 1845 1183 1260 1497 1849 1349 1641 1501 1913 1821 1891 1972 1365 1267 1876 1004 1873 1439 1068 1884 1672 1446 1972 1613 1731 1207 1508 1314 1643 1735 1855 1334 1494 1918 1918 1297 1251 1990 1268 1237 1007 1478 1862 1316 1908 1252 1239 1558 1767 1966 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา - Chongfah Xinsheng Wanishbamrung School | https://chongfah.ac.th

กิจกรรมนักเรียน

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

ฝ่ายวิชาการ แผนกแนะแนวการศึกษา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20231121020413(1).jpg - นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20231121020413(2).jpg - นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20231121020413(3).jpg - นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20231121020413(4).jpg - นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20231121020413(5).jpg - นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20231121020413(6).jpg - นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20231121020413(7).jpg - นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20231121020413.jpg - นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20231121020414(1).jpg - นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20231121020414(2).jpg - นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20231121020414(3).jpg - นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20231121020414(4).jpg - นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20231121020414.jpg - นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th