1655 1562 1584 1455 1695 1964 1424 1614 1476 1886 1984 1872 1101 1959 1344 1709 1122 1579 1111 1430 1315 1309 1494 1011 1724 1931 1697 1331 1765 1387 1455 1364 1818 1336 1057 1994 1362 1927 1089 1821 1346 1107 1643 1655 1534 1831 1721 1835 1748 1100 1819 1028 1372 1703 1264 1049 1165 1403 1363 1117 1103 1290 1836 1151 1880 1495 1284 1883 1570 1963 1613 1511 1581 1374 1057 1962 1690 1635 1338 1335 1258 1288 1103 1715 1075 1171 1508 1249 1638 1951 1211 1972 1900 1787 1005 1858 1242 1713 1691 แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา - Chongfah Xinsheng Wanishbamrung School | https://chongfah.ac.th

กิจกรรมนักเรียน

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ฝ่ายวิชาการ แผนกแนะแนวการศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกริก นำโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดี พร้อมคณะ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุม อาคารฉงซิน
20231121012952.jpg - แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20231121012953.jpg - แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20231121012955.jpg - แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20231121012957.jpg - แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20231121012958.jpg - แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20231121013000.jpg - แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20231121013001.jpg - แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20231121013003(1).jpg - แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20231121013003.jpg - แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20231121013005.jpg - แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th