กิจกรรมนักเรียน

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ฝ่ายวิชาการ แผนกแนะแนวการศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกริก นำโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดี พร้อมคณะ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุม อาคารฉงซิน
20231121012952.jpg - แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20231121012953.jpg - แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20231121012955.jpg - แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20231121012957.jpg - แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20231121012958.jpg - แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20231121013000.jpg - แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20231121013001.jpg - แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20231121013003(1).jpg - แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20231121013003.jpg - แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20231121013005.jpg - แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา | https://chongfah.ac.th