1948 1843 1777 1937 1655 1436 1391 1000 1230 1760 1852 1392 1261 1009 1668 1092 1433 1738 1191 1365 1771 1184 1697 1943 1914 1625 1105 1632 1749 1945 1872 1087 1205 1122 1998 1990 1265 1705 1748 1752 1536 1194 1597 1790 1421 1093 1743 1068 1103 1614 1540 1939 1519 1318 1961 1788 1355 1298 1883 1085 1146 1596 1770 1074 1598 1874 1149 1993 1130 1990 1566 1718 1181 1374 1647 1123 1424 1936 1290 1987 1967 1817 1776 1316 1472 1303 1764 1843 1633 1067 1813 1790 1897 1639 1914 1121 1566 1059 1638 กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ - Chongfah Xinsheng Wanishbamrung School | https://chongfah.ac.th

กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความยืดหยุ่น ความแข็งแรง และการทรงตัวของร่างกาย ซึ่งส่งผลทำให้สุขภาพจิตและสุขภาพกายดีขึ้น โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารสหศึกษา แผนกปฐมวัย
20231120015809.jpg - กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ | https://chongfah.ac.th 20231120015810.jpg - กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ | https://chongfah.ac.th 20231120015811.jpg - กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ | https://chongfah.ac.th 20231120015813.jpg - กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ | https://chongfah.ac.th 20231120015814.jpg - กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ | https://chongfah.ac.th 20231120015816.jpg - กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ | https://chongfah.ac.th 20231120015817.jpg - กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ | https://chongfah.ac.th 20231120015819.jpg - กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ | https://chongfah.ac.th 20231120015820.jpg - กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ | https://chongfah.ac.th 20231120015821.jpg - กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ | https://chongfah.ac.th