กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความยืดหยุ่น ความแข็งแรง และการทรงตัวของร่างกาย ซึ่งส่งผลทำให้สุขภาพจิตและสุขภาพกายดีขึ้น โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารสหศึกษา แผนกปฐมวัย
20231120015809.jpg - กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ | https://chongfah.ac.th 20231120015810.jpg - กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ | https://chongfah.ac.th 20231120015811.jpg - กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ | https://chongfah.ac.th 20231120015813.jpg - กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ | https://chongfah.ac.th 20231120015814.jpg - กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ | https://chongfah.ac.th 20231120015816.jpg - กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ | https://chongfah.ac.th 20231120015817.jpg - กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ | https://chongfah.ac.th 20231120015819.jpg - กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ | https://chongfah.ac.th 20231120015820.jpg - กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ | https://chongfah.ac.th 20231120015821.jpg - กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ | https://chongfah.ac.th