1448 1981 1213 1636 1339 1978 1590 1888 1690 1748 1777 1879 1316 1869 1550 1953 1084 1013 1009 1224 1741 1736 1645 1485 1619 1592 1219 1179 1443 1965 1337 1753 1109 1187 1054 1308 1670 1073 1424 1814 1737 1438 1492 1244 1060 1913 1822 1227 1182 1786 1028 1833 1274 1617 1679 1598 1964 1995 1808 1327 1952 1574 1702 1371 1723 1819 1674 1854 1876 1352 1858 1864 1795 1550 1344 1894 1921 1141 1689 1056 1372 1459 1053 1578 1472 1626 1768 1157 1504 1789 1695 1364 1092 1554 1844 1988 1417 1516 1122 ต้อนรับครูผู้สอนสัญชาติจีน(เฉียวปั้น) - Chongfah Xinsheng Wanishbamrung School | https://chongfah.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับครูผู้สอนสัญชาติจีน(เฉียวปั้น)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ดร.ภัทรภณ ศิลารักษ์ อธิการโรงเรียนเป็นตัวแทนในนามคณะผู้บริหารโรงเรียน ให้การต้อนรับ Miss Huang Hailin และ Miss Wei Wenijing ครูผู้สอนสัญชาติจีนที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล (เฉียวปั้น)
20231116044510.jpg - ต้อนรับครูผู้สอนสัญชาติจีน(เฉียวปั้น) | https://chongfah.ac.th