1165 1753 1954 1093 1871 1539 1305 1086 1266 1121 1275 1173 1675 1002 1257 1042 1453 1086 1218 1482 1704 1953 1070 1674 1816 1149 1736 1313 1207 1407 1586 1045 1614 1326 1603 1963 1249 1848 1449 1967 1910 1395 1213 1559 1362 1587 1250 1154 1512 1564 1235 1006 1407 1779 1316 1368 1831 1444 1311 1748 1323 1179 1049 1700 1518 1350 1587 1873 1731 1634 1784 1077 1982 1548 1601 1835 1520 1725 1746 1758 1300 1105 1370 1461 1253 1240 1514 1259 1623 1975 1158 1632 1861 1159 1576 1705 1070 1534 1389 ปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 (ระดับประถม-มัธยม) - Chongfah Xinsheng Wanishbamrung School | https://chongfah.ac.th

ข่าวประกาศจากโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 (ระดับประถม-มัธยม)

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง (ระดับประถม-มัธยม)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
1 พฤศจิกายน 2566 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ฝ่ายวิชาการ
13-17 พฤศจิกายน 2566  กิจกรรมบาสเกตบอลฉงซิน  ฝ่ายกิจการนักเรียน
15 พฤศจิกายน 2566  กิจกรรมค่าย Day Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ฝ่ายกิจการนักเรียน
18 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมค่ายบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฝ่ายการเรียนการสอน
20 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2566  เตรียมความพร้อมการสอบ TGAT/TPAT  ฝ่ายวิชาการ
21 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
22-24 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมฟุตบอลฉงซินคัพ  ฝ่ายกิจการนักเรียน
24 พฤศจิกายน 2566  กิจกรรมวันวชิราวุธ  ฝ่ายกิจการนักเรียน
27 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมสร้างคุณค่าด้วยภูมิปัญญาไทยประถมศึกษาปีที่ 1-3 ฝ่ายการเรียนการสอน
27 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงล้านนา ฝ่ายกิจการนักเรียน
30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566  ค่ายลูกเสือสามัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ณ ค่ายศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฝ่ายกิจการนักเรียน
1 ธันวาคม 2566 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  ฝ่ายกิจการนักเรียน
30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ค่ายยุวกาชาด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ณ ค่ายเหนือเกล้า  ฝ่ายกิจการนักเรียน
1 ธันวาคม 2566 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
1 ธันวาคม 2566  กิจกรรมการประกวดดนตรีสตริง ฝ่ายกิจการนักเรียน
1 ธันวาคม 2566  กิจกรรมทัศนศึกษาตลาดยูนนาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ฝ่ายการเรียนการสอน
7-8 ธันวาคม 2566  ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ณ ค่ายม่อนบะปิน  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
7-8 ธันวาคม 2566 ค่ายเนตรนารี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายม่อนป้านเขากวาง ฝ่ายกิจการนักเรียน
8 ธันวาคม 2566   กิจกรรมทัศนศึกษาตลาดยูนนาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ฝ่ายการเรียนการสอน 
14 ธันวาคม 2566 กิจกรรมการประกวดร้องเพลงจีนรอบคัดเลือก ฝ่ายกิจการนักเรียน 
14-15 ธันวาคม 2566  ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ณ ค่ายม่อนบะปิน  ฝ่ายกิจการนักเรียน
14-15 ธันวาคม 2566  ค่ายเนตรนารี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ณ ค่ายม่อนป้านเขากวาง  ฝ่ายกิจการนักเรียน
15 ธันวาคม 2566  กิจกรรมทัศนศึกษาตลาดยูนนาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ฝ่ายการเรียนการสอน
23 ธันวาคม 2566 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีนชิงถ้วยสถานกลสุลแห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 4 ฝ่ายการเรียนการสอน
23 ธันวาคม 2566 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคคล
25 ธันวาคม 2566 กิจกรรมวันคริสต์มาส  ฝ่ายการเรียนการสอน 
ธันวาคม 2566 กิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
12 มกราคม 2567 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักเรียน
19 มกราคม 2567  กิจกรรมกีฬาสี ระดับมัธยมศึกษา  ฝ่ายกิจการนักเรียน
21 มกราคม 2567 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ฝ่ายการเรียนการสอน
24 มกราคม 2567  กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ อุทยาน ดาราศาสตร์สิรินธร  ฝ่ายการเรียนการสอน
25 มกราคม 2567 กิจกรรมพิธีสถาปนายุวกาชาด ฝ่ายกิจการนักเรียน 
26 มกราคม 2567 กิจกรรมกีฬาสี ระดับประถมศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน
6 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน / กิจกรรมการประกวดร้องเพลงจีน ครั้งที่ 12  ฝ่ายกิจการนักเรียน / ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคคล
14 กุมภาพันธ์ 2567 สอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ฝ่ายการเรียนการสอน
15 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ตะโกน โยน ยื่น ฝ่ายกิจการนักเรียน 
18 กุมภาพันธ์ 2567  กิจกรรมเปิดบ้านห้องเรียน ICC ครั้งที่ 13 ฝ่ายการเรียนการสอน / งานประชาสัมพันธ
21 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567  เตรียมความพร้อมการสอบ A-Level ฝ่ายวิชาการ
23 กุมภาพันธ์ 2567  กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา  ฝ่ายกิจการนักเรียน
28 กุมภาพันธ์ 2567  สอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ฝ่ายการเรียนการสอน 
28 กุมภาพันธ์ 2567  กิจกรรม DARE ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฝ่ายกิจการนักเรียน
6 มีนาคม 2567  กิจกรรมจบหลักสูตร  ฝ่ายการเรียนการสอน 
15 มีนาคม 2567 กิจกรรมงานเกษียณอายุ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
9 เมษายน 2567 – 9 พฤษภาคม 2567  กิจกรรมเทเบิลเทนนิส SUMMER CAMP ฝ่ายกิจการนักเรียน
11 เมษายน 2567  กิจกรรมงานรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ:      กำหนดการวันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คลิ๊กดาวน์โหลดตารางปฏิทินกิจกรรม