1617 1130 1400 1964 1834 1716 1799 1699 1610 1513 1358 1996 1959 1160 1883 1428 1765 1447 1318 1889 1696 1675 1898 1860 1534 1679 1585 1896 1659 1901 1450 1219 1198 1215 1018 1981 1095 1399 1779 1195 1695 1856 1867 1248 1758 1517 1824 1198 1406 1219 1441 1640 1062 1651 1497 1435 1772 1350 1350 1873 1559 1892 1593 1468 1491 1260 1468 1335 1547 1093 1410 1428 1248 1870 1894 1604 1627 1166 1971 1873 1680 1631 1322 1845 1091 1961 1975 1893 1246 1022 1542 1456 1133 1220 1742 1952 1441 1701 1587 ตารางปฏิทินวันหยุด - Chongfah Xinsheng Wanishbamrung School | https://chongfah.ac.th

ข่าวประกาศจากโรงเรียน

ตารางปฏิทินวันหยุด

ปฏิทิน เปิด – ปิด โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประจำปีการศึกษา 2566
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
1 พฤศจิกายน 2566 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
5 ธันวาคม 2566 ปิดเรียนเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 
11 ธันวาคม 2566 ปิดเรียนเนื่องในวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
29 ธันวาคม - 1 มกราคม 2567 ปิดเรียนเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
16 มกราคม 2567 ปิดเรียนเนื่องในวันครูแห่งชาติ
7 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 ปิดเรียนเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน
26 กุมภาพันธ์ 2567 ปิดเรียนเนื่องในวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา 
1 มีนาคม 2567 ปิดภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2 มีนาคม 2567 ปิดภาคเรียนที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
6 มีนาคม 2567 ปิดภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
9 มีนาคม 2567 ปิดภาคเรียนที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
9 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2567 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
21 มีนาคม – 10 เมษายน 2567 เรียนเสริมภาคฤดูร้อน
12 – 28 เมษายน 2567 หยุดทำการช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 
16 พฤษภาคม 2567 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
   

หมายเหตุ:      กำหนดการวันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คลิ๊กดาวน์โหลดตารางวันหยุด