กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมอบรม “วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ”

วันที่ 15 กันยายน 2566 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมอบรม “วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ” โดยมีนางศุทธดา ฉัตรดุลธรรม ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลตำบลไชยสถาน
20230919064645.jpg - กิจกรรมอบรม “วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ” | https://chongfah.ac.th 20230919064647(1).jpg - กิจกรรมอบรม “วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ” | https://chongfah.ac.th 20230919064647.jpg - กิจกรรมอบรม “วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ” | https://chongfah.ac.th 20230919064649.jpg - กิจกรรมอบรม “วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ” | https://chongfah.ac.th 20230919064650.jpg - กิจกรรมอบรม “วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ” | https://chongfah.ac.th 20230919064651.jpg - กิจกรรมอบรม “วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ” | https://chongfah.ac.th 20230919064652.jpg - กิจกรรมอบรม “วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ” | https://chongfah.ac.th 20230919064654.jpg - กิจกรรมอบรม “วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ” | https://chongfah.ac.th 20230919064655.jpg - กิจกรรมอบรม “วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ” | https://chongfah.ac.th 20230919064657.jpg - กิจกรรมอบรม “วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ” | https://chongfah.ac.th 20230919064658.jpg - กิจกรรมอบรม “วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ” | https://chongfah.ac.th 20230919064659.jpg - กิจกรรมอบรม “วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ” | https://chongfah.ac.th 20230919064701.jpg - กิจกรรมอบรม “วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ” | https://chongfah.ac.th 20230919064702.jpg - กิจกรรมอบรม “วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ” | https://chongfah.ac.th 20230919064703.jpg - กิจกรรมอบรม “วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ” | https://chongfah.ac.th