กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมแนะแนว “การสร้างพลังขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมแนะแนวหัวข้อ “การสร้างพลังขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดลำพูน ในวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ หอประชุม อาคารฉงซิน
 
20230919032038.jpg - กิจกรรมแนะแนว “การสร้างพลังขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต” | https://chongfah.ac.th 20230919032040.jpg - กิจกรรมแนะแนว “การสร้างพลังขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต” | https://chongfah.ac.th 20230919032042.jpg - กิจกรรมแนะแนว “การสร้างพลังขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต” | https://chongfah.ac.th 20230919032044.jpg - กิจกรรมแนะแนว “การสร้างพลังขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต” | https://chongfah.ac.th 20230919032045.jpg - กิจกรรมแนะแนว “การสร้างพลังขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต” | https://chongfah.ac.th 20230919032046.jpg - กิจกรรมแนะแนว “การสร้างพลังขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต” | https://chongfah.ac.th 20230919032048.jpg - กิจกรรมแนะแนว “การสร้างพลังขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต” | https://chongfah.ac.th 20230919032049.jpg - กิจกรรมแนะแนว “การสร้างพลังขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต” | https://chongfah.ac.th 20230919032051.jpg - กิจกรรมแนะแนว “การสร้างพลังขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต” | https://chongfah.ac.th