ปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 (ระดับปฐมวัย)

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง (ระดับประถม-มัธยม)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
1 พฤศจิกายน 2566 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ฝ่ายวิชาการ
6 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ  ฝ่ายกิจการนักเรียน
7 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมจัดซุ้มประตูป่า ฝ่ายกิจการนักเรียน
13-17 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมโยคะ for kids ครั้งที่ 2 ฝ่ายกิจการนักเรียน 
27 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมสาธิตการทำกระทง ฝ่ายกิจการนักเรียน
1 ธันวาคม 2566  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักเรียน 
15 ธันวาคม 2566  กิจกรรมกีฬาสี ฝ่ายกิจการนักเรียน
22 ธันวาคม 2566  กิจกรรมวันคริสมาสต์  ฝ่ายการเรียนการสอน 
23 ธันวาคม 2566  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคคล
26 ธันวาคม 2566  กิจกรรมจงกั๋วหวาหว่า  ฝ่ายกิจการนักเรียน
27 ธันวาคม 2566 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Day Camp ฝ่ายการเรียนการสอน
12 มกราคม 2567 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักเรียน 
30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมฟุตบอลฉงซินคัฟ  ฝ่ายกิจการนักเรียน
2 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมทัศนศึกษาจีน  ฝ่ายการเรียนการสอน 
5 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมวันตรุษจีน  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
15-17 กุมภาพันธ์ 2566  กิจกรรมแข่งขันว่ายน้ำ นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 / กิจกรรมแข่งขันว่ายน้ำ (ประถมศึกษา)  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
22 กุมภาพันธ์ 2567  กิจกรรมวันมาฆบูชา  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
มีนาคม 2567 กิจกรรมแสดงผลงานวิชาการ ฝ่ายการเรียนการสอน 
มีนาคม 2567 กิจกรรมจบหลักสูตร  ฝ่ายการเรียนการสอน 
มีนาคม 2567 กิจกรรมประเมินพัฒนาการปลายภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายการเรียนการสอน  
11 เมษายน 2567 กิจกรรมงานรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง  ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคคล

หมายเหตุ:      กำหนดการวันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คลิ๊กดาวน์โหลดตารางปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 (ระดับปฐมวัย)