กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง โดยมีคุณพีรพงษ์ อัครพลเชฎฐ์ เลขาธิการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ Ms.Lian Chen ผู้อำนวยการฝ่ายจีนสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวอวยพรนักเรียนเนื่องในเทศกาลบ๊ะจ่าง และมี ดร.ภัทรภณ ศิลารักษ์ อธิการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ซึ่งมีกรรมการมูลนิธิฯ และคณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของนักเรียน และให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของจีน ซึ่งสืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการเล่าประวัติเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง การแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน และการแจกบ๊ะจ่าง เป็นต้น เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง เป็นเทศกาลที่สืบทอดกันมาแต่โบราณของประเทศจีน ตรงกับวันที่ 5 เดือน 5 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อระลึกถึง ซีว์หยวน (Qūyuán) ขุนนางตงฉินผู้รักชาติแห่งรัฐฉู่ เทศกาลไหว้บ๊ะจ่างเป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญของชาวจีน ทั้งชาวจีนแผ่นดินใหญ่และชาวไทยเชื้อสายจีน ต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก