กิจกรรมนักเรียน

“บ๊ะจ่างเชื่อมใจ ผจญภัยเทศกาลตวนอู่”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำนักเรียนร่วมแสดงพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน “บ๊ะจ่างเชื่อมใจ ผจญภัยเทศกาลตวนอู่” จัดโดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งนำนักเรียนร่วมทำกิจกรรมภายในงานตามฐานต่าง ๆ ได้แก่ การห่อบ๊ะจ่าง (包粽子) แข่งเรือมังกร (赛龙舟) ทำถุงเครื่องหอม (佩香囊) ถักเชือกห้าสี (编五色绳) Metaverse หรรษา (元宇宙游乐园) เกมบ๊ะจ่างอยู่ที่ไหน (钓粽子) เกมปราบห้าอสรพิษ (射五毒) และเกมคบพระจันทร์ในมหาสมุทร (水中捞月) โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
20230626092232.jpg - “บ๊ะจ่างเชื่อมใจ ผจญภัยเทศกาลตวนอู่”  | https://chongfah.ac.th 20230626092233.jpg - “บ๊ะจ่างเชื่อมใจ ผจญภัยเทศกาลตวนอู่”  | https://chongfah.ac.th 20230626092234(1).jpg - “บ๊ะจ่างเชื่อมใจ ผจญภัยเทศกาลตวนอู่”  | https://chongfah.ac.th 20230626092234.jpg - “บ๊ะจ่างเชื่อมใจ ผจญภัยเทศกาลตวนอู่”  | https://chongfah.ac.th 20230626092235(1).jpg - “บ๊ะจ่างเชื่อมใจ ผจญภัยเทศกาลตวนอู่”  | https://chongfah.ac.th 20230626092235.jpg - “บ๊ะจ่างเชื่อมใจ ผจญภัยเทศกาลตวนอู่”  | https://chongfah.ac.th 20230626092236.jpg - “บ๊ะจ่างเชื่อมใจ ผจญภัยเทศกาลตวนอู่”  | https://chongfah.ac.th