กิจกรรมนักเรียน

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีนางชนิสรา มณีรัตน์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ กองลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี ร่วมพิธี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
20240704014017.jpg - วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ | https://chongfah.ac.th 20240704014020.jpg - วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ | https://chongfah.ac.th 20240704014023.jpg - วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ | https://chongfah.ac.th 20240704014026.jpg - วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ | https://chongfah.ac.th 20240704014029.jpg - วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ | https://chongfah.ac.th 20240704014031.jpg - วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ | https://chongfah.ac.th 20240704014034.jpg - วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ | https://chongfah.ac.th 20240704014037.jpg - วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ | https://chongfah.ac.th