กิจกรรมนักเรียน

สานสัมพันธ์ รับขวัญน้องฟ้าแดง

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ รับขวัญน้องฟ้าแดง” ให้กับนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2567 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีผ่านการทำกิจกรรม
20240704013019.jpg - สานสัมพันธ์ รับขวัญน้องฟ้าแดง | https://chongfah.ac.th 20240704013024.jpg - สานสัมพันธ์ รับขวัญน้องฟ้าแดง | https://chongfah.ac.th 20240704013030.jpg - สานสัมพันธ์ รับขวัญน้องฟ้าแดง | https://chongfah.ac.th 20240704013035.jpg - สานสัมพันธ์ รับขวัญน้องฟ้าแดง | https://chongfah.ac.th 20240704013040.jpg - สานสัมพันธ์ รับขวัญน้องฟ้าแดง | https://chongfah.ac.th 20240704013045.jpg - สานสัมพันธ์ รับขวัญน้องฟ้าแดง | https://chongfah.ac.th 20240704013049.jpg - สานสัมพันธ์ รับขวัญน้องฟ้าแดง | https://chongfah.ac.th 20240704013055.jpg - สานสัมพันธ์ รับขวัญน้องฟ้าแดง | https://chongfah.ac.th 20240704013100.jpg - สานสัมพันธ์ รับขวัญน้องฟ้าแดง | https://chongfah.ac.th