กิจกรรมนักเรียน

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจ ในระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน โดยการลงคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ โถงใต้ตึกอำนวยการ
20240704012516.jpg - เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 | https://chongfah.ac.th 20240704012521.jpg - เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 | https://chongfah.ac.th 20240704012526.jpg - เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 | https://chongfah.ac.th 20240704012531.jpg - เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 | https://chongfah.ac.th 20240704012536.jpg - เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 | https://chongfah.ac.th 20240704012541.jpg - เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 | https://chongfah.ac.th 20240704012545.jpg - เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 | https://chongfah.ac.th 20240704012549.jpg - เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 | https://chongfah.ac.th