กิจกรรมนักเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม GeoGebra”

ฝ่ายวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม GeoGebra” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ (Gifted Math) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความสามารถการบูรณาการทางคณิตศาสตร์ โดยจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ
20240529004716.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม GeoGebra” | https://chongfah.ac.th 20240529004718.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม GeoGebra” | https://chongfah.ac.th 20240529004719.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม GeoGebra” | https://chongfah.ac.th 20240529004720.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม GeoGebra” | https://chongfah.ac.th 20240529004721.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม GeoGebra” | https://chongfah.ac.th 20240529004723.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม GeoGebra” | https://chongfah.ac.th 20240529004724.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม GeoGebra” | https://chongfah.ac.th 20240529004725.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม GeoGebra” | https://chongfah.ac.th 20240529004726.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม GeoGebra” | https://chongfah.ac.th 20240529004938.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม GeoGebra” | https://chongfah.ac.th