ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน เข้าสวัสดีปีใหม่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ภัทรภณ ศิลารักษ์ อธิการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน เข้าสวัสดีปีใหม่ ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์ คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567
20240202045523.jpg - อธิการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน เข้าสวัสดีปีใหม่ | https://chongfah.ac.th 20240202045524.jpg - อธิการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน เข้าสวัสดีปีใหม่ | https://chongfah.ac.th 20240202045525.jpg - อธิการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน เข้าสวัสดีปีใหม่ | https://chongfah.ac.th 20240202045526.jpg - อธิการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน เข้าสวัสดีปีใหม่ | https://chongfah.ac.th