กิจกรรมนักเรียน

ตัวแทนยุวกาชาดมอบสิ่งของสนับสนุนการจัดกิจกรรม

วันที่ 24 มกราคม 2567 ฝ่ายกิจการนักเรียน นำตัวแทนยุวกาชาดมอบสิ่งของสนับสนุนการจัดกิจกรรม “ปันน้ำใจสู่น้อง” เพื่อนำไปมอบให้กับเด็ก ๆ ในหมู่บ้านป่าข้าวหลาม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
20240202043052.jpg - ตัวแทนยุวกาชาดมอบสิ่งของสนับสนุนการจัดกิจกรรม  | https://chongfah.ac.th