กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้น อ.3

ฝ่ายการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้น อ.3 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และได้รับประสบการณ์ตรงภายนอกโรงเรียน ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2567 ณ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
20240202042529.jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้น อ.3 | https://chongfah.ac.th 20240202042530(1).jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้น อ.3 | https://chongfah.ac.th 20240202042530(2).jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้น อ.3 | https://chongfah.ac.th 20240202042530(3).jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้น อ.3 | https://chongfah.ac.th 20240202042530(4).jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้น อ.3 | https://chongfah.ac.th 20240202042530.jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้น อ.3 | https://chongfah.ac.th 20240202042531.jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้น อ.3 | https://chongfah.ac.th 20240202042532(1).jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้น อ.3 | https://chongfah.ac.th 20240202042532(2).jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้น อ.3 | https://chongfah.ac.th 20240202042532.jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้น อ.3 | https://chongfah.ac.th 20240202042533.jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้น อ.3 | https://chongfah.ac.th 20240202042534(1).jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้น อ.3 | https://chongfah.ac.th 20240202042534.jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้น อ.3 | https://chongfah.ac.th 20240202042535(1).jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้น อ.3 | https://chongfah.ac.th 20240202042535(2).jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้น อ.3 | https://chongfah.ac.th 20240202042535(3).jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้น อ.3 | https://chongfah.ac.th 20240202042535(4).jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้น อ.3 | https://chongfah.ac.th 20240202042535.jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้น อ.3 | https://chongfah.ac.th 20240202042536(1).jpg - กิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้น อ.3 | https://chongfah.ac.th