กิจกรรมนักเรียน

กีฬาสีอนุบาลสถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำนักเรียนร่วมงานกีฬาสีอนุบาลสถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 จัดโดยสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
20240202021958.jpg - กีฬาสีอนุบาลสถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 | https://chongfah.ac.th 20240202021959.jpg - กีฬาสีอนุบาลสถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 | https://chongfah.ac.th 20240202022000.jpg - กีฬาสีอนุบาลสถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 | https://chongfah.ac.th 20240202022001.jpg - กีฬาสีอนุบาลสถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 | https://chongfah.ac.th 20240202022002.jpg - กีฬาสีอนุบาลสถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 | https://chongfah.ac.th 20240202022003.jpg - กีฬาสีอนุบาลสถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 | https://chongfah.ac.th 20240202022004.jpg - กีฬาสีอนุบาลสถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 | https://chongfah.ac.th 20240202022006.jpg - กีฬาสีอนุบาลสถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 | https://chongfah.ac.th 20240202022007.jpg - กีฬาสีอนุบาลสถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 | https://chongfah.ac.th 20240202022009.jpg - กีฬาสีอนุบาลสถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 | https://chongfah.ac.th 20240202022010.jpg - กีฬาสีอนุบาลสถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 | https://chongfah.ac.th 20240202022011.jpg - กีฬาสีอนุบาลสถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 | https://chongfah.ac.th