ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแนะแนว “การสร้างพลังขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต..

กิจกรรมแนะแนว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมอบรม “วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมอบรม “วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ”

เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียง..

คณะผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรระดับปฐมวัย เข้าศึกษาดูงาน

งานเปิดอาคารเรียน ICEC และงานฉลองครบรอบ 75 ปี

อธิการโรงเรียน และคณะครูฝ่ายภาษาจีน ร่วมงานเปิดอาคารเรียน ICEC

พิธีมอบธงสภานักเรียน รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบธงสภานักเรียน รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566 และพิธีแต่งตั้..

เยี่ยมชมโรงเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและการเรีย..

ประธานกรรมการศูนย์การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลซิงฮั่น เมืองซัวเถา พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมโรงเ..

วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ให้ นร. ชั้น ม.3

วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

นำโดย ดร.ภัทรภณ ศิลารักษ์ อธิการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

ชาวฉงซินพร้อมใจ ใช้สิทธิเลือกตั้ง

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ปีการศึกษา 2566

อธิการโรงเรียน จัดประชุมร่วมกับฝ่ายภาษาจีน

อธิการโรงเรียน จัดประชุมร่วมกับฝ่ายภาษาจีน เพื่อร่วมกันวางแผนนโยบายพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านภา..

จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา

ระดับปฐมวัย จัดพิธีทำบุญตักบาตร

ระดับปฐมวัย จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา