ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล และ ผู้อ..

เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมห้องเรียนขงจื่อของโรงเรียน ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ตึกอำน..

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนบุญวาท..

พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่

คณะผู้บริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียง..

เด็กล้านนาหุ่นดี สดใส ใส่ใจสุขภาพ

คณะผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข..

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุม อาคารฉงซิน

จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับปฐมวัย

ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ อาคารหัวเฉียว แผนกปฐมวัย

อาหารสะอาด รสชาติอร่อย

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste) พ..

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษ..

โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธ..

ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครจีน (Hanban)

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงให้การต้อนรับครูอาสาสมัครจีน จำนวน 5 ท่าน

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษ..

ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับปฐมวัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับทุนกา..

คณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

ยินดีต้อนรับ Ms. Luer Jin เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน

Ms. Luer Jin หัวหน้าสำนักงานรับสมัครนักศึกษาต่างประเทศ และโครงการการศึกษา มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐ..