ผลงานนักเรียน

เด็กเก่งช่องฟ้าซินเซิง 2567

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

เด็กเก่งฉงซิน 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง