ผลงานนักเรียน

เด็กเก่งฉงซิน 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง