วิดีโอ

กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง โดยมีคุณพีรพงษ์ อัครพลเชฎฐ์ เลขาธิการมูลนิธ..

พิธีถวายราชสดุดี”วันวชิราวุธ”

พิธีถวายราชสดุดี”วันวชิราวุธ”

พิธีทำบุญสระว่ายน้ำ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีทำบุญสระว่ายน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้รับเกียรติจาก คุ..

กิจกรรมบรรยาย “คิดบวก ชีวิตสุข”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คิดบ..