ประกาศผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(รอบนักเรียนภายนอก) ปีการศึกษา 2567

                    
                    
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2567 
►รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นเตรียมอนุบาล (นร.ภายนอก)
►รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นอนุบาล 1 (นร.ภายนอก)
►รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นอนุบาล 2 (นร.ภายนอก)
►รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นอนุบาล 3 (นร.ภายนอก)
►รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (นร.ภายนอก)
►รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นร.ภายนอก)
►รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นร.ภายนอก)