ข่าวประกาศจากโรงเรียน

ประกาศวันหยุด

28 กรกกฎาคม- 2 สิงหาคม 2566

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแนะแนว “การสร้างพลังขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต”

กิจกรรมแนะแนว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมอบรม “วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมอบรม “วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ”

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมอบรมคุณธรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียนชั้น ป.1-ม.6

จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียนชั้น ป.1-ม.6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักกาลเทศะ

ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ

ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความยืดหยุ่น ความแข็งแรง และการทรงตัวของ..

“บ๊ะจ่างเชื่อมใจ ผจญภัยเทศกาลตวนอู่”

โรงเรียนช่องฟ้าฯ นำนักเรียนร่วมแสดงพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน...

พิธีไหว้ครู ระดับปฐมวัย

วิดีโอ

กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง โดยมีคุณพีรพงษ์ อัครพลเชฎฐ์ เลขาธิการมูลนิธ..

พิธีถวายราชสดุดี”วันวชิราวุธ”

พิธีถวายราชสดุดี”วันวชิราวุธ”

พิธีทำบุญสระว่ายน้ำ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีทำบุญสระว่ายน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้รับเกียรติจาก คุ..

กิจกรรมบรรยาย “คิดบวก ชีวิตสุข”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คิดบ..

สถิตินักเรียนปีการศึกษา 2566

2
หลักสูตร
16
ห้องเรียน
275
บุคลากร
3,183
นักเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการติดต่อ