ข่าวประกาศจากโรงเรียน

ตารางปฏิทินวันหยุด

ตารางปฏิทินวันหยุด เดือน พฤศจิกายน 2566 - พฤษภาคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เยี่ยมเยือนโรงเรียน และหารือความร่วมมือการศึกษาด้านภาษาจีน

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียน ICC

สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 6

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

ฟุตบอลช่องฟ้าคัพ ครั้งที่ 16 ระดับปฐมวัย

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับนักกีฬา

กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

แสดงผลงานวิชาการและศักยภาพทางด้านต่าง ๆ

เปิดบ้านห้องเรียนต้นแบบภาษาจีน

(ICC Open House 2023)

อบรมเชิงปฏิบัติการ “พิษภัยของยาเสพติด”

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิดีโอ

ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

ให้กับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ถึงอนุบาลปีที่ 3

กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง โดยมีคุณพีรพงษ์ อัครพลเชฎฐ์ เลขาธิการมูลนิธ..

สถิตินักเรียนปีการศึกษา 2566

2
หลักสูตร
93
ห้องเรียน
275
บุคลากร
3,183
นักเรียน

ช่องทางการติดต่อ