ข่าวประกาศจากโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุม อาคารฉงซิน

จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับปฐมวัย

ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ อาคารหัวเฉียว แผนกปฐมวัย

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

กิจกรรม Northern Gifted Math สัมพันธ์

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ (Gifted Math)

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 (ระดับชั้นประถมศึกษา)

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ในวันที่ 20 มิถุนาย..

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 (ระดับชั้นมัธยมศึกษา)

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

พิธีคำนับครู

ชมรมนาฏศิลป์ไทย-จีน ร่วมกับชมรมดนตรีไทยพื้นเมืองและดนตรีสากล จัดพิธีคำนับครู ประจำปีการศึกษา 2567

วิดีโอ

ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

ให้กับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ถึงอนุบาลปีที่ 3

กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง โดยมีคุณพีรพงษ์ อัครพลเชฎฐ์ เลขาธิการมูลนิธ..

สถิตินักเรียนปีการศึกษา 2566

2
หลักสูตร
93
ห้องเรียน
275
บุคลากร
3,183
นักเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการติดต่อ