ข่าวประกาศจากโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล และ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ..

เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมห้องเรียนขงจื่อของโรงเรียน ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ตึกอำน..

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนบุญวาท..

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระม..

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจ ในระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน

สานสัมพันธ์ รับขวัญน้องฟ้าแดง

ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2567 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีผ่านการทำกิจกรรม

กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับปฐมวัย

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

วิดีโอ

ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

ให้กับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ถึงอนุบาลปีที่ 3

กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง โดยมีคุณพีรพงษ์ อัครพลเชฎฐ์ เลขาธิการมูลนิธ..

สถิตินักเรียนปีการศึกษา 2566

2
หลักสูตร
93
ห้องเรียน
275
บุคลากร
3,183
นักเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการติดต่อ