1079 1330 1271 1927 1312 1545 1592 1449 1889 1815 1227 1972 1607 1513 1910 1484 1143 1425 1916 1364 1042 1871 1676 1811 1736 1927 1685 1787 1530 1426 1713 1564 1907 1982 1895 1296 1160 1717 1309 1639 1165 1525 1186 1954 1884 1835 1735 1110 1883 1483 1138 1522 1322 1941 1076 1618 1453 1117 1366 1292 1404 1179 1255 1496 1777 1688 1403 1622 1770 1452 1039 1395 1516 1137 1381 1327 1790 1411 1840 1217 1568 1435 1702 1622 1450 1712 1956 1208 1082 1296 1853 1729 1145 1256 1813 1896 1822 1876 1911 ต้อนรับ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ - Chongfah Xinsheng Wanishbamrung School | https://chongfah.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร มูลนิธิโยนก (ศิษย์เก่าโรงเรียนซินเซิง ปี 2499) ในโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
20231121035842.jpg - ต้อนรับ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ | https://chongfah.ac.th 20231121035843.jpg - ต้อนรับ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ | https://chongfah.ac.th 20231121035845.jpg - ต้อนรับ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ | https://chongfah.ac.th 20231121035846.jpg - ต้อนรับ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ | https://chongfah.ac.th 20231121035847.jpg - ต้อนรับ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ | https://chongfah.ac.th 20231121035848.jpg - ต้อนรับ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ | https://chongfah.ac.th 20231121035850.jpg - ต้อนรับ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ | https://chongfah.ac.th 20231121035851(1).jpg - ต้อนรับ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ | https://chongfah.ac.th 20231121035851.jpg - ต้อนรับ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ | https://chongfah.ac.th 20231121035853.jpg - ต้อนรับ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ | https://chongfah.ac.th 20231121035854.jpg - ต้อนรับ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ | https://chongfah.ac.th 20231121035855.jpg - ต้อนรับ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ | https://chongfah.ac.th 20231121035856(1).jpg - ต้อนรับ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ | https://chongfah.ac.th 20231121035856.jpg - ต้อนรับ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ | https://chongfah.ac.th 20231121035857.jpg - ต้อนรับ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ | https://chongfah.ac.th