กิจกรรมนักเรียน

ค่ายพัฒนาความเป็นเลิศกีฬาเทเบิลเทนนิส

เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส

พิธีสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

โดยมี ดร.ภัทรภณ ศิลารักษ์ อธิการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โดยมี ดร.ภัทรภณ ศิลารักษ์ อธิการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โดยมี Mr.Chen Haiping กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

มอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่นักกีฬาคนเก่งประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกปฐมวัย

มอบเกียรติบัตรรางวัลห้องเรียนที่เดินแถว

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกปฐมวัย

ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมการแข่งขันว่ายน้ำ

โอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา

รับใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ

เด็กและเยาวชนต้นแบบ คนดีวิถีพุทธ

ฟุตบอลช่องฟ้าคัพ ครั้งที่ 16 ระดับปฐมวัย

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับนักกีฬา

กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

แสดงผลงานวิชาการและศักยภาพทางด้านต่าง ๆ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “พิษภัยของยาเสพติด”

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5