กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมอบรมคุณธรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียนชั้น ป.1-ม.6

จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียนชั้น ป.1-ม.6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักกาลเทศะ

ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ

ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความยืดหยุ่น ความแข็งแรง และการทรงตัวของ..

“บ๊ะจ่างเชื่อมใจ ผจญภัยเทศกาลตวนอู่”

โรงเรียนช่องฟ้าฯ นำนักเรียนร่วมแสดงพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน...

พิธีไหว้ครู ระดับปฐมวัย

พิธีถวายราชสดุดี ”วันวชิราวุธ”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ..

หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 411

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเจ้าห..

รางวัลการแข่งขันกีฬา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ทำพิธี..