1070 1061 1123 1388 1024 1259 1340 1223 1887 1120 1866 1821 1156 1615 1601 1989 1756 1265 1222 1288 1657 1723 1575 1823 1927 1818 1246 1288 1838 1678 1234 1053 1265 1115 1605 1142 1967 1947 1686 1048 1740 1951 1581 1469 1488 1760 1860 1024 1721 1455 1343 1602 1207 1145 1205 1317 1808 1076 1356 1804 1365 1304 1099 1545 1134 1085 1490 1979 1284 1450 1396 1771 1509 1753 1935 1638 1276 1657 1663 1956 1790 1547 1790 1016 1013 1146 1349 1715 1329 1024 1823 1032 1889 1902 1902 1861 1759 1606 1732 ดาวน์โหลดเอกสาร - Chongfah Xinsheng Wanishbamrung School | https://chongfah.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสาร

กรอกเกรด KAP เทอม 1 ปีการศึกษา 2566
กรอกเกรดKAP เทอม 1 ปี 66 การงาน
กรอกเกรดKAP เทอม 1 ปี 66 คณิตศาสตร์
กรอกเกรดKAP เทอม 1 ปี 66 จีน
กรอกเกรดKAP เทอม 1 ปี 66 ภาษาไทย
กรอกเกรดKAP เทอม 1 ปี 66 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรอกเกรดKAP เทอม 1 ปี 66 ศิลปะ
กรอกเกรดKAP เทอม 1 ปี 66 สังคม 
กรอกเกรดKAP เทอม 1 ปี 66 สุขะ-พละ
กรอกเกรดKAP เทอม 1 ปี 66 ภาษาอังกฤษ
กรอกเกรด KAP เทอม 2 ปีการศึกษา 2566
กรอกเกรดKAP เทอม 2 ปี 66 การงาน
กรอกเกรดKAP เทอม 2 ปี 66 คณิตศาสตร์
กรอกเกรดKAP เทอม 2 ปี 66 จีน
กรอกเกรดKAP เทอม 2 ปี 66 ภาษาไทย
กรอกเกรดKAP เทอม 2 ปี 66 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรอกเกรดKAP เทอม 2 ปี 66 ศิลปะ
กรอกเกรดKAP เทอม 2 ปี 66 สังคม 
กรอกเกรดKAP เทอม 2 ปี 66 สุขะ-พละ
กรอกเกรดKAP เทอม 2 ปี 66 ภาษาอังกฤษ
ไฟล์ประเมินคุณลักษณะ ระดับมัธยม ปี 66 
ไฟล์คิดวิเคราะห์ 2566